Zavann AB

Stockholms län

Information

Zavann AB är ett av många verksamheter som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Zavann AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Zavann AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2008-06-12.

Zavann AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2008-02-07. Men sedan 2008-07-03 så har Zavann AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Parkv. 2 A, 169 35, Solna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Zavann AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-51709900.

Solna arbetar för att verksamheter som Zavann AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Zavann AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva försäljning av tjänster och konsultverksamhet inom elhandel och eldistribution, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Zavann AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Zavann AB och det är följande personer, Rosén, Mats Björn som är född 1966 och har titeln VD, Rosén, Mats Björn som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Claes Henrik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilsson, Berit Chatrin som är född 1965 och har titeln Suppleant, Rosén, Lena Ulrika som är född 1967 och har titeln Suppleant, Öberg, Per Åke som är född 1949 och har titeln Revisor.Sonora Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Zavann AB är 556751-5514.