Sanofi Pasteur MSD AB

Stockholms län

Information

Sanofi Pasteur MSD AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Solna som är den kommunen där Sanofi Pasteur MSD AB finns. I Solna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sanofi Pasteur MSD AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Sanofi Pasteur MSD AB har haft sedan 2006-09-14. Sanofi Pasteur MSD AB har funnits sedan och 2006-10-05 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Sanofi Pasteur MSD AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hemvärnsg. 15, 171 54, Solna men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-56488860.

Solna arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Sanofi Pasteur MSD AB Privat, ej börsnoterat.

Sanofi Pasteur MSD AB har idag 556700-5912 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Vollan, Einar är den som för stunden ansvarar för Sanofi Pasteur MSD AB

Bolaget skall ha som ändamål att inom Sverige bedriva verksamhet som rör bio farmaceutiska produkter och läkemedel, särskilt envärda och flervärda vacciner samt immunologiska och diagnostika produkter. Bolagete verksamhet skall bestå av aktiviteter av kommersiell, industriell, juridisk eller ekonomisk natur som har samband med ovan nämda ändamål eller som har samband med ovan nämnda ändamål eller som kan bidra till dess förverkligande, utsträckning eller utveckling.

I Sanofi Pasteur MSD AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Vollan, Einar som är född 1961 och har titeln Extern VD, Bouvier, Philippe, Marie, Pierre, charles som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hugo, Pierre Joseph J som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hamon, Julien, Franck, Andre´ som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Åsell, Bo Kenneth som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.