Dometic International AB

Stockholms län

Information

Dometic International AB är ett av många bolag som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Dometic International AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Dometic International AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2000-10-02. Men sedan 2003-04-10 så har Dometic International AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Torgg. 8, 171 54, Solna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Dometic International AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-50102500.

Solna arbetar för att bolag som Dometic International AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Publikt bolag för Dometic International AB. Det finns flera Publikt bolag bolag i Stockholms län.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag utveckla, producera, marknadsföra och sälja produkter och tillbehör för, bland annat, hotell-, fritids-, fordons-, båt-, samt den medicintekniska in- dustrin, att tillhandahålla komponenter och reservdelar såväl som mjukvara, service och underhåll avseende sådana produkter, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Dometic International AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lind Davis, Anne-Marie Helena -Lindstedt, Jan Otto -Möller, Per Fredrik -Nygren, Hans Olav -Söderström, Tor Håkan -Wachtmeister, Arvid Rutger Fredrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Dometic International AB och det är följande personer, Lind Davis, Anne-Marie Helena som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Nygren, Hans Olav som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Wachtmeister, Arvid Rutger Fredrik som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Lindstedt, Jan Otto som är född 1956 och har titeln VD, Lindstedt, Jan Otto som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Möller, Per Fredrik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande.Jernér, Erik Anders som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Söderström, Tor Håkan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikström, Kenny John Åke som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Fredriksson, Lennart Tore Mikael som är född 1969 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Martinsson, Lars Tommy som är född 1952 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.Danielsson, Bengt Olof Lennart som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Dometic International AB är 556598-2666.