Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag

Stockholms län

Information

Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1995-01-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Plogv. 4, 169 59, Solna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-74357237.

Solna arbetar för att verksamheter som Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva placeringsrådgivning angående aktier och andra värdepapper, samt skatterådgivning och försäkringsrådgivning. Bolaget skall även förmedla försäkringar.

Firmatecknare för Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag och det är följande personer, Lundgren, Anders Rolf Ingemar som är född 1962 och har titeln VD, Lundgren, Anders Rolf Ingemar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Håkan som är född 1954 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Lundgren & Partners Finansiella Rådgivare Aktiebolag är 556504-9870.