Loppmarknaden i Vårberg AB

Stockholms län

Information

Loppmarknaden i Vårberg AB är ett av många företag som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Loppmarknaden i Vårberg AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Loppmarknaden i Vårberg AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1996-01-01.

Loppmarknaden i Vårberg AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1991-11-05. Men sedan 1996-01-01 så har Loppmarknaden i Vårberg AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Fjärdholmsgränd 4, 127 44, Skärholmen. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Loppmarknaden i Vårberg AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7100066.

Solna arbetar för att företag som Loppmarknaden i Vårberg AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Loppmarknaden i Vårberg AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Stockholms län.

Föremålet för bolagets verksamhet är att idka köp och försäljning av klotterskydsmedel, bedriva finansiell verksamhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom. Bolagets verksamhet omfattar även uthyrningsverksamhet i samband med varuförmedling och mäss- och utställningsverksamhet samt köp och försäljning av auktionsgods och därmed förenlig verksamhet. Dock ej verksamhet som omfattas av lag om bankbolag och kreditbolag.

Firmatecknare för Loppmarknaden i Vårberg AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Loppmarknaden i Vårberg AB och det är följande personer, Lindberg, Björn Simon som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Gertrud Carina Helena som är född 1943 och har titeln Suppleant, Bergström, Ernst Lennart som är född 1938 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Loppmarknaden i Vårberg AB är 556435-4933.