Värmebolaget i Västerås Aktiebolag

Stockholms län

Information

Värmebolaget i Västerås Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Värmebolaget i Västerås Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Värmebolaget i Västerås Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1990-04-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Elektrodg. 3, 721 37, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Värmebolaget i Västerås Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-805650.

Solna arbetar för att verksamheter som Värmebolaget i Västerås Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Värmebolaget i Västerås Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall utföra VVS-installationer jämte därmed förenlig verksamhet och att handla med värdepapper.

Firmatecknare för Värmebolaget i Västerås Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Ahrnell, Inger Margareta -Sederholm, Claes Fredrik Sven M.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Värmebolaget i Västerås Aktiebolag och det är följande personer, Sederholm, Claes Fredrik Sven M som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahrnell, Inger Margareta som är född 1955 och har titeln Suppleant, Moberg, Kerstin Ingegerd som är född 1955 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Värmebolaget i Västerås Aktiebolag är 556394-1946.