Bostadsrättsföreningen Välten 8

Stockholms län

Information

769611-3088 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Välten 8. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Välten 8 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Solna som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Välten 8 finns i.

Bostadsrättsföreningen Välten 8 har varit registrerat sedan 2004-08-31 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Välten 8 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2006-04-06.

Bostadsrättsföreningen Välten 8 är och det finns flera bolag i Solna som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Välten 8 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Välten 8 så kan ni göra det på telefon genom 08-5067200 eller genom brev på följande adress:
Gustafsv. 8, 169 58, Solna

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Välten 8 och det är Axéll, Jenny Caroline som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahn, Anna-Lena Birgitta Elisabeth som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lenac, David Mickael som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Sarvari, Babak som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Stålnacke, Johan Fredrik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmqvist, Ingrid Margareta som är född 1929 och har titeln SuppleantRåsberg, Erik Sven Hjalmar som är född 1979 och har titeln Suppleant, Grahn, Lize Oscarina Birgitta som är född 1964 och har titeln Revisor,