Bostadsrättsföreningen Krysshammaren

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Krysshammaren är ett av många verksamheter som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Krysshammaren finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Krysshammaren som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2003-01-10. Men sedan 2005-12-08 så har Bostadsrättsföreningen Krysshammaren varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Krysshammarv. 24, 0 , Uppsala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Krysshammaren så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7301892.

Solna arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Krysshammaren ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Krysshammaren. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Krysshammaren är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Krysshammaren och det är följande personer, Brokhaug Persson, Erik Tobias som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Gothäll, Per Båtel Rikard som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Rolf Hans Conny som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydin Perrier, Gunilla Maria Denise som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Zaib, Katarina Ulrika som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Björvell, Hjördis Margareta som är född 1931 och har titeln Suppleant.Vedbjer, Birgitta Susanne som är född 1964 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Krysshammaren är 769609-1953.