Bostadsrättsföreningen Hälla 16

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Hälla 16 är ett av många bolag som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hälla 16 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Hälla 16 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2002-08-27. Men sedan 2006-01-13 så har Bostadsrättsföreningen Hälla 16 varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Hälla 16 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-54065270.

Solna arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Hälla 16 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Hälla 16. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning samt upplåta hyresrätt till lokaler. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hälla 16 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Hälla 16 och det är följande personer, Grahn, Jan-Olof Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Käller, Monika Bodil som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Mats Fredrik som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, von Sydow Karlström, Catharina A M som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Hälla 16 är 769608-6672.