Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna

Stockholms län

Information

I Solna finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna i Stockholms län. Solna är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2000-06-27 så har Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna och det finns fler företag som är det i Solna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna så kan man gör det genom att posta ett brev till Ripstigen 4, 170 74, Solna. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna så kan ni göra det på 08-7757255.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Hansén, Krister Henrik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Per Olov som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Arne Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindstrand, Lars Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ripa, Carl Erik Olof som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Stålhammar, Lillemor som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotSundström, Katarina Margret som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Lars Håkan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Tuula Marianne som är född 1965 och har titeln SuppleantTeodorsson, Sten Eric Jacob som är född 1978 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hansén, Krister Henrik -Lindstrand, Lars Erik -Ripa, Carl Erik Olof -Stålhammar, Lillemor .

Bostadsrättsföreningen ÅLKISTAN i Solna har 769605-8697 som sitt organisationsnummer.