Bostadsrättsföreningen Solna Blomgården

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Solna Blomgården. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Solna här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Solna Blomgården tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Solna jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Solna Blomgården är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769605-0058.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-54572440 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Solna Blomgården på följande adress Blomg. 16, 169 60, Solna.

Bostadsrättsföreningen Solna Blomgården är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Solna Blomgården så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Karlsson, Matz Gunnar som är född 1967 och har titeln Suppleant , Pfister, Hanna Maria som är född 1980 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.