Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20

Stockholms län

Information

I Solna finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20 i Stockholms län. Solna är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1999-07-02 så har Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20 varit registrerat och sedan 2002-02-25 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20 och det finns fler verksamheter som är det i Solna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20 så kan man gör det genom att posta ett brev till Klippg. 20 B, 171 47, Solna. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20 så kan ni göra det på 08-7325270.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Cordova Nakouzi, Roberto Cruz som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Addie Susan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmborg, Per Fredrik som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölund, Bo Robert som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Örekärr, Jeanette Eivor Viola som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Coombes, Jason som är född 1972 och har titeln SuppleantLundberg, Karolina Elisabeth Young som är född 1979 och har titeln Suppleant, Perkhofer, Gun Ann-Helen som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen VIMPELN 20 har 769604-5785 som sitt organisationsnummer.