Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 är ett av många verksamheter som finns i Solna. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1999-06-08.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kristinelundsv. 32, 171 50, Solna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7571778.

Solna arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 och det är följande personer, Ernmark, Dick som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrin, Mona Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedrenius, Heidi som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Heijus, Ylva Christine som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjelstrup, Tor Reidar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Gerda Carina som är född 1955 och har titeln Suppleant.Fridlund, Birgitta Elisabet som är född 1949 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 1 är 769604-4267.