Bostadsrättsföreningen Frösundet 1

Stockholms län

Information

I Solna finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Frösundet 1. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Frösundet 1 i Stockholms län. Solna är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1996-12-06 så har Bostadsrättsföreningen Frösundet 1 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Frösundet 1 och det finns fler verksamheter som är det i Solna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Frösundet 1 så kan man gör det genom att posta ett brev till Anders Lundströms g. 4, 169 73, Solna. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Frösundet 1 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Ankarcrona, Sten Gustaf Sture som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönquist, Lars Olof som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Kenth Lennart Ricky som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Kenneth som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Ingela Barbro Elisabet som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Blombäck, Ylva Gabriella som är född 1970 och har titeln SuppleantBäck, Marko som är född 1976 och har titeln Suppleant, Lundmark, Inger Marita som är född 1947 och har titeln Suppleant, Stenberg, Johan Rudolf som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Karlsson, Kenth Lennart Ricky -Ottosson, Ingela Barbro Elisabet .

Bostadsrättsföreningen Frösundet 1 har 769601-8964 som sitt organisationsnummer.