Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige

Stockholms län

Information

I Solna finns det ett Ekonomisk förening som heter Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige. Det finns flera verksamheter som liknar Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige i Stockholms län. Solna är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1999-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Stockholms län.

Sedan 1996-01-15 så har Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige varit registrerat och sedan 1999-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige och det finns fler verksamheter som är det i Solna.

Vill man komma i kontakt med Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige så kan man gör det genom att posta ett brev till Ankdammsg. 5 H, 171 43, Solna. Vi ni istället prata med Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige så kan ni göra det på 08-7359750.

Föreningen har till ändamål att tillvarataga och främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att bl a driva Grammotex, sammanställa och publicera Topplista, samt att i övrigt främja fonogrambranschens utveckling, där medlemmarna deltar genom att begagna föreningens tjänster.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Nornholm, Krister Benno som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Stenmo, Troed Ingmar Thomas som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Gustafsson, Lars Gunnar som är född 1945 och har titeln VD, Gustafsson, Lars Gunnar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Aglander, Nils Mårten som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Siljemark, Per Jonas Osborne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotSundin, Per Urban som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Tandan, Sanji Pal som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Törneryd, Åsa Margareta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamotWerner, Sven Johan Ludvig som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lars Gustafsson, Krister Nornholm och Thomas Stenmo, två i förening. Dessutom har VD enligt 6:12 lagen om ekonomiska föreningar rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. .

Ekonomiska föreningen Grammofonleverantörernas Förening i Sverige har 769601-2397 som sitt organisationsnummer.