Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Solna som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7 finns. I Solna så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7 har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7 så kan ni göra det genom att skicka er post till Framnäsbacken 4, 171 66, Solna men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6177500.

Solna arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7 har idag 716460-2794 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Benne, Aina Maria Cecilia -Ståhl, Elin Birgitta Margareta -Sätterberg, Jan Sture är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Arkitekten 7 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Benne, Aina Maria Cecilia som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Brolin, Gunnar Patrik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Hylén, Anders Bertil som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Maria Karin Susanne som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Seger, Tobias Amazing Per som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhl, Elin Birgitta Margareta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotSätterberg, Jan Sture som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Carl Johan Benny som är född 1982 och har titeln Suppleant, Rybäck, Maria Helen som är född 1972 och har titeln Suppleant.