Bostadsrättsföreningen Ordonnansen

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Ordonnansen hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Solna som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Ordonnansen finns. I Solna så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ordonnansen tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Ordonnansen har funnits sedan och 2001-11-12 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Ordonnansen så kan ni göra det genom att skicka er post till Gustav III:s Boulevard 19, 169 72, Solna men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7721500.

Solna arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Ordonnansen har idag 716421-6496 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Ordonnansen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter och lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Bostadsrättsföreningen Ordonnansen så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Barklund, Anna Charlotta som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Janesköld, Lars Valter som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Erna Susanne som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungqvist, Bo Valter som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenmark, Jonny Rune som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Anders som är född 1977 och har titeln SuppleantJansson, Eva Marie som är född 1953 och har titeln Suppleant, Persson, Karl Magnus som är född 1961 och har titeln Suppleant, Persson, Lars Göran som är född 1937 och har titeln SuppleantSköld, Johan som är född 1963 och har titeln Suppleant.